ROBOTY ZIEMNE

KOMPLEKSOWE PRACE ZIEMNE 

- wykopy pod fundamenty,
- wykopy pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne,
- wykopy pod szamba, oczyszczalnie biologiczne,
- przygotowanie placu pod budowę,
- budowa dróg dojazdowych na działki,
- korytowanie gruntu pod drogi, parkingi, chodniki,
- kopanie i czyszczenie rowów,
- drenaż,
- wywóz ziemi i gruzu,
- transport materiałów sypkich,

tel. 667-970-237, 605-391-669

KOPARKA GĄSIENICOWA JCB 803

Dane techniczne:
Głębokość kopania: 2,78 m
Wysokość wyładunku: do 3,2 m
Zasięg kopania: do 4,7 m
Waga maszyny : 2 960 kg